Fiske

Fiske i Nissedal

Det er omlag 1750 vatn i Nissedal. Nisser, Telemarks største innsjø, er det største vatnet i kommunen. Også Tjørull, litt sør for Nisser, og mange fine fjellvatn har stor, fin fisk. Her kan du fiske sik, abbor (tryte), røye og aure. Felle fiskelag tilbyr fiskekort med tilgang til båt. Fiskekort kjøper du på turistinformasjonen, MX Sport i Treungen, eller bensinstasjonane.

Fiske i Vågslid/Haukeli

Det er svært gode fiskemuligheter i Haukeliseters nærområder; Hardangervidda er et eneste stort fiskeeldorado for oss med sterke interesser i den retningen! Alle fiskekort selges nå på Inatur.no. Fritt fiske for STF Medlemmer! I deler av vann som ligger rett ved Haukeliseter og vann rundt STF sine hytter, kan medlemmer av STF fiske gratis. Hør med resepsjonen om hvilke vann det …

Fiske i Seljord

Det er storauren, eller haka-aure som han kallast lokalt, som lokkar . Vallaråi er eit av dei mest populære fiskeplassane, spesielt om du fiskar frå land med stong, men ver merksam på at det er fiskeforbod i gytetida frå midten av september til november. Seljordsvatnet har ein bra bestand av storaure, og det jobbast aktivt med å utvikle fiskestammen, men …

Fiske i Fyredal

Med mobiltelefonen kan du kjøpe deg fiskekort for veke/dag kva tid som helst når du treng det. På internett, www.Inatur.no får du kjøpt både veke/dagskort og årskort. I tillegg får du oppdatert informasjon om fiskekort og fiske. Ein kan velje mellom årskort og vekekort og mellom kort som gjeld for eit eller fleire område. På eit kort er det såleis …

Fiske i Mosvatn og Bessevatn

Mosvatn og Bessevatn ligg sentralt i Tokke kommune og tilbyr fiske med stang og oter frå land, samt isfiske på vinteren. Fiskekort gjev rett til fiske med sportsutstyr og oter frå land, innafor gjeldande regelverk i Nordre Bessvatn, Heimre Bessvatn og i Mosvatn. Kortet gjev også rett til isfiske/pilking. Dersom du bur i Tokke kommune gjeld vekeskort som årskort. Ver varsom …

Fiske på Hallbjønnsekken

Tokke kommune i samarbeid med dei andre grunneigarane til Førsvatn, Kjønnesvikvatnet og vesle Honsveigtjønn på Skafsåheia, har inngått avtale om fiskekortordning for desse 3 vatna. For Kjønnesvikvatn skal ordninga evaluerast etter 2 år. I tillegg gjeld fiskekortet for Hallbjønnsekktjønna. Fiskekort Du kan kjøpe fiskekort på www.inatur.no  Du kan også kjøpe fiskekort med sms og trekk i mobilregning: DAGSKORT Send FISKEKORT ACK10 …

Fiske i Tokkeåi og Bandak

Fiskestamma i Tokkeåi og Bandak er over 10000 år gamal. Ein storaure frå Bandak er typisk fra 15-25 år gammel og kan vege over 15 kg. Fiskekortet gjeld for sone 1 og sone 2 Området ligg i Telemark fylke. Bandak og Tokkeåi ligg i Tokke kommune. Tokkeåi renn ut i Bandakdeltaet som er den vestlege delen av Bandak. Den vestlege delen av Bandak er …