Vrådal Slusemuseum

Publisert: 13.05.2020 09:05

Ved Småstraum er det bygd et museum og det forteller historien om slusene og dammene, fløting av tømmer og reiseliv langs Nisser og Vråvatn fra midten av 1800-talet. Elva og vannveien var viktig for kommunikasjon og transport på den tiden. Loven om fri ferdsel på vann fra 1854, ble lagd med hensyn til dette. Dermed kunne alle som trengte det, bruke elvene til fløting. På same tiden startet staten arbeidet med å få i stand tvungen fellesfløting i de største vassdragene. Begge disse tiltakene førte til at dammene og slusene ble bygd i Små- og Storstraum. Av hensyn til fløting av tømmer, ble det lagd nåledammer (eller fløtingsdammer). Dette er dammer bygd med stående planker (nåler) som nederst (i damfoten) ligger mot en liggende bonnsvill (treskel) og øverst (i damkrona) mot en bjelke (nåleputa). Dermed kunne en raskt åpne og lukke dammen. Vrådal Slusemuseum gir svar på hvorfor det ble bygget et så stort sluseanlegg, 250 meter over havet, og hvordan arbeidet ble utført.

Besøk Vrådal Slusemuseum