Seljordsvatnet rundt

Publisert: 14.05.2020 15:05

Lengde: 4 mil
Sykkeltid: ca 3 t
Vegdekke: Asfalt
Nivå: Middels

Langs heile Seljordsvatnet går det veg. Ein fin runde rundt sjøormen sitt rike!
På Garviksida: lite trafikkert. Mange nes og bukter som kan innby til bading. Sandstrand på Telnes og Garvik. Fast busetjing og hytter langs vatnet.
På Manheimsida: trafikkert langs RV36.
Mange campingplassar rundt heile vatnet.