Fjoneferga i Nissedal

Publisert: 05.06.2020 16:06

Fjoneferja i Nissedal er Noregs minste kabelferje MF Nissen. Ferja fraktar deg over Fjonesundet, eit 500m breitt sund i Nisser. Ferja knytter saman aust- og vestsida av Nisser og er ein del av fylkesveg 134 mot rv 41, Telemarksvegen.

I sommarsesongen 15.06 -15.08 går ferja kvar dag, kvar heile time kl 7-22, laurdag og søndag kl 9-22.

Besøk nettsider